Om Grue Sparebank

Grue Sparebank ble etablert 1862, og startet bankvirksomhet i 1863. Vi har kontorsted på Kirkenær i Grue kommune, Flisa i Åsnes kommune og Elverum i Elverum kommune. Banken har 32 ansatte. Forretningskapitalen er i dag på ca. 5,5 milliarder kroner. Grue Sparebank er en selvstendig og lokal bank som vektlegger helhetlig økonomisk rådgivning for våre kunder kombinert med gode digitale løsninger innen bank og forsikring til personmarkedet, primærnæringer og lokale bedrifter. Grue Sparebank er medeier i Eika Gruppen AS og Eika Boligkreditt AS.

Aktiv Eiendomsmegling

For de fleste av oss er kjøp og salg av bolig den største økonomiske transaksjonen vi gjør i løpet av livet. Vår oppgave er å sørge for at prosessen gjennomføres på en trygg og effektiv måte, og at vi skaper det beste resultatet for både kjøper og selger.