Oversikt over priser, renter og gebyrer. For bedrifter se nederst på siden.
Gjeldende fra 21. desember 2022 for nye lån.
For eksisterende lån og innskudd endres rentene 1. februar 2023.

Boliglån

Smålån - priser

Billån - priser

Lån til andre kjøretøy og båt - priser

Spare i bank

Kredittkort - priser

Dagligbank tjenester

Sparing i fond - priser

Forsikring - priser

Bedrift

Sammenlign priser

Du kan sammenlikne våre priser med priser fra andre selskaper på Finansportalen