Generalforsamlingen er den øverste myndighet i Grue Sparebank. Generalforsamlingen består av innskytervalgte og kommunalpolitisk oppnevnte representanter.

Valgkomité
  Valgt for
Katrine Mork Haugen   2025-26
Jonas Gottenborg Larsen   2025-26
Anita Mellem Torgersrud   2024-25
Eli Tomterstad (ansattes rep.)
  2025-25
     
Valgkomitéens leder    
Katrine Mork Haugen   2025
     
Valgkomité varamedlemmer
   
Camilla Sparby   2025
Jeanette N. Sæther (ansattes rep.)   2025
     
Generalforsamlingens leder
   
Ole Mathias Rønaasen
  2024
     
Generalforsamlingens nestleder
   
Camilla Sparby   2024
     
Innskytervalgte medlemmer
   
Valgkom. gitt fullmakt til å finne medl. fra Elverum
  2024-27
Camilla Sparby
  2024-27
Jan Brattli
  2024-27
Anette Rismoen
  2021-24
Anita Mellem Torgersrud   2022-25 
Terje Korsmo   2022-25
Ole Mathias Rønaasen
  2023-26
Otto Sveen
  2023-26
Thore Sigurd Woll
  2024-24
     
Innskytervalgte varamedlemmer
   
Toronn Asdahl Brunsell   2023
Iren Oterholt Foseid   2024
Line Sigfridstad
  2024
Valgkom. gitt fullmakt til å finne medl. fra Elverum
  2024
     
Ansattvalgte medlemmer    
Eli Tomterstad
  2023-26
Hege Vestli   2024-25
Monica Lie
  2021-24
Ingrid Aker Sagen
  2024-27
     
Ansattvalgte varamedlem     
Krister Flisen   2024
Michelle Bergersen Ekeberg   2024
     
Kommunevalgte medlemmer   
Ole-Gunnar Bakkebråten
  2024-27
Mie Nielsen
  2024-27
Ole Gunnar Bakkebråten
  2024-27
     
Kommunevalgt varamedlem
   
Lisbeth Heitmann   2024-27
     
Ekstern revisor
   
RSM Norge AS   2024