Generalforsamlingen er den øverste myndighet i Grue Sparebank. Generalforsamlingen består av innskytervalgte og kommunalpolitisk oppnevnte representanter.

Valgkomité
  Valgt for
Katrine Mork Haugen   2023-24
Jonas Gottenborg Larsen   2023-24
Anita Mellem   2022-23
Eli Tomterstad (ansattes rep.)
  2022-23
     
Valgkomitéens leder    
Katrine Mork Haugen   2023 
     
Valgkomité varamedlemmer
   
Camilla Sparby   2023
Jon Egil Strand (ansattes rep.)   2023
     
Generalforsamlingens leder
   
Ole Mathias Rønaasen
  2022
     
Generalforsamlingens nestleder
   
Anne Gudrid Tomterstad   2022
     
Innskytervalgte medlemmer
   
Anita Mellem   2022-25 
Anne Gudrid Tomterstad   2022-25
Terje Korsmo   2022-25
Anette Rismoen
  2021-24
Camilla Sparby
  2020-23
Bjørn-Martin Brandett    2020-23 
Camilla Sparby
  2020-23
Jan Brattli
  2020-23
Ole Mathias Rønaasen
  2019-22
Otto Sveen
  2019-22
     
Innskytervalgte varamedlemmer
   
Guri Snapa   2022
Håvard Haugsbø   2022
Katrine Mork Haugen
  2022
Line Sigfridstad
  2022
     
Ansattvalgte medlemmer    
Maren Persson   2022-25 
Monica Lie
  2021-24
Per Arne Flisnes
  2020-23
Tone Halvarsson
  2019-22
     
Ansattvalgte varamedlem     
Eli Tomterstad   2022
Ingrid Aker Sagen   2022
     
Kommunevalgte medlemmer   
Aleksandra Dukic
  2020-23
Kaja Sillerud Haugen
  2020-23
Ole Gunnar Bakkebråten
  2020-23
     
Kommunevalgt varamedlem
   
Ivar E. Lingaas   2020-23
     
Ekstern revisor
   
RSM Norge AS   2022