Plattformhonorar er en årlig kostnad som betales kvartalsvis til Eika Kapitalforvaltning som distributør og plattformleverandør av tjenester til deg som sparer i fond.

Det er kun fond fra andre fondsforvaltere som er gjenstand for plattformhonorar. Fond forvaltet av Eika Kapitalforvaltning vil ikke bli belastet med plattformhonorar.

Plattformhonorar innføres med virkning fra 1. mai 2023. 

Endringen i prismodellen betyr at prisen på de fleste fond bli todelt, og vil bestå av:

  • Forvaltningshonorar - en pris som forvalter av fondet skal ha for jobben
  • Plattformhonorar - en pris som distributøren skal ha for jobben som distributør og oppfølging av ditt kundeforhold