Eika Spar er et aksjefond som investerer i selskaper over hele verden notert på børs eller regulerte markedsplasser. Normalt er fondet investert med en fordeling på 1/3 norske aksjer, 1/3 nordiske aksjer og 1/3 globale aksjer. Eika Spar hadde en avkastning på +2,11 % i mai måned, hvilket er 0,31 % bedre enn referanseindeksen som endte opp 1,80 %. Fondet er med det 1,84 % foran sin referanseindeks hittil i år.

Makro                                                                                                                                                                                                                                                                           

Det globale aksjemarkedet steg i mai etter en liten korreksjon i april. MSCIs verdensindeks steg +4.5 %, det amerikanske markedet (S&P500) steg +5.0 %, og i Europa steg de tre største markedene Frankrike (CAC 40), Tyskland (DAX) og Storbritannia (FTSE 100) henholdsvis +1,6 %, +3,2 % og +2,0 %. I Asia steg Japan (Nikkei) +0,2 %, Hong Kong (Hang Seng) +2,5 % og Australia (S&P/ASX 200) +1,1 %. Alle tall i lokal valuta. Imidlertid styrket norske kroner seg markant mot dollar i mai (+5,9 %), slik at markedsavkastningen målt i norske kroner endte svakt negativt.

Amerikansk økonomi går fortsatt bra, drevet av et sterkt arbeidsmarked som understøtter husholdningenes forbruk, og høy investeringstakt spesielt innenfor teknologi-sektoren. Selv om inflasjonen har kommet betraktelig ned fra toppen, bidrar fortsatt sterke makrotall til at den amerikanske sentralbanken har satt de forventede rentekuttene på vent. I Europa har imidlertid rentekuttene startet med ett kutt fra den svenske sentralbanken som forventes å følges opp med et kutt også fra den europeiske sentralbanken på deres møte i juni. Inflasjonsbildet i Europa likner på det amerikanske, men lavere vekst gjør at man i Europa er mer tilbøyelige til å lempe på pengepolitikken. I Kina forsøker myndighetene å stabilisere eiendomsmarkedet ved å stimulere lokale myndigheter og andre til å kjøpe usolgt eiendom, samtidig som den økonomiske veksten skal holdes oppe gjennom rask økning i avansert industriproduksjon. Manglende innenlands etterspørsel gjør imidlertid at eksporten økes, noe som møtes med skepsis og import-toll fra vestlige land som mener Kina driver med skjulte subsidier.

Oljeprisen falt ca. 5 USD per fat i mai. Risikopremien knyttet til den spente situasjonen i Midtøsten har avtatt, og de siste lagertallene indikerer at oljemarkedet er mindre stramt enn for ett par måneder siden. Gassprisen har imidlertid gått kraftig opp i løpet av måneden. Etterspørselen i Europa er fremdeles svak og fallende, men Asia drevet av Kina har kommet sterkt tilbake. Europeiske gasspriser er på bakgrunn av dette opp 15-20 % i mai. Dette har mere enn motvirket fallet i olje for flere av de norske energiselskapene.

Aksjer

Global 

Den globale aksjeporteføljen hadde gjennom måneden en avkastning på -0,11 % målt i norske kroner som var 0,90 % høyere enn avkastningen på fondets referanseindeks MSCI World som hadde en avkastning på -1,01 % målt i norske kroner. Hittil i 2024 har fondet dermed en avkastning i norske kroner på 12,54 % som er -0,64 % lavere enn MSCI World som har en avkastning på 13,18 %.

Norge

Kongsberg Gruppen var sterkeste absolutte bidragsyter i mai. Selskapet skal ha kapitalmarkedsdag 4. juni, og markedet forventer at selskapet skal løfte fremtidsutsiktene betydelig. Markedet forventer at selskapet skal ekspandere ut i flere land, bygge ut eksisterende produksjonslinjer og automatisere driften. Markedet har dermed høye forventninger til kapitalmarkedsdagen, og aksjekursen endte opp hele 15,70 % i mai.

Schibsted var også sterk i mai. Selskapet kunngjorde at de betaler ut 18 milliarder kroner i utbytte i juni måned, og fristen for å få med seg godtgjørelsen var 31. mai – dette skapte to effekter. Først solgte utenlandske investorer som må betale utbytte på kildeskatt. Deretter kjøpte norske investorer som ville ha med seg utbytte. I sum endte aksjen opp 15,91 % i mai.

Lagerløsningsselskapet Autostore hadde en svak kursutvikling gjennom mai. De solgte ned en del av beholdningen sin i midten av februar og låste aksjene sine til midten av mai.

Norden 

Frontline bidro positivt med en oppgang på 13,5 % til tross for at de rapporterte første kvartals-inntjening noe under forventningene. Nye handelsmønster og begrenset tilbudsvekst gjør at utsiktene til høy inntjening fortsetter å være gode. Rockwool, en dansk produsent av isolasjonsprodukter, var opp 18 % målt i norske kroner etter at selskapet meldte om sterkere marginer enn ventet i første kvartal. Salgsveksten har overrasket positivt i USA og selskapet virker nå mer optimistisk rundt trendene i Europa. 

På den negative siden var lastebilprodusenten Volvo ned 2 % målt i norske kroner. Nedgangen kan forklares med noe svakere ordreinngang i både Europa og USA. Vi har nylig diskutert dette med selskapet som peker på at det blir lettere å optimere produksjonen, og dermed marginene, i et noe roligere marked. Helseselskapene Novo Nordisk og AstraZeneca var ned henholdsvis 1 og 3 % i mai. Nyhetsbildet for begge selskaper fortsetter å være positivt, men oppgangen tok en pause i mai. Hittil i år er Novo Nordisk opp 36 % og Astra er opp 21,9 %, målt i norske kroner.

Vinnere                                                                                                                                                                                                                                                                       

  • Schibsted ASA -A  19,70 %                                                                                                                                                                                                                 
  • Rockwool International AS    17,83 %                                                                                                                                                                                                                     
  • Frontline Ltd.                          13,56 %                                                                                                                                                    

Tapere                                                                                                                                                                                                                                                                                 

  • Rvrc Holding AB             -16,46 %                                                                                                                                                                                                                   
  • Skanska AB-B                         -  5,01 %                                                                                                                                                                                                               
  • Astra Zeneca               -  3,01 %                                      

 

 

 

 

 

 

 

*) Hittil i år i Markedskommentar fra forvalter tilsvarer siste dag i forrige måned.