Eika Balansert er et internasjonalt kombinasjonsfond som investerer i aksjer og rentepapirer. Fondet investerer i aksjer som er notert på børs eller regulerte markedsplasser i Norge og Norden. Rentepapirene har varierende kredittrisiko og løpetid. 

Fondet hadde en avkastning på 2,82 % i november måned. Det er 1,61 % svakere enn sin referanseindeks som består av 50 % VINX Benchmark Cap NOK NI og 50% NORM. Hittil i år har Eika Balansert gitt en avkastning på 8,49 %.

Makro

November var en god måned i aksjemarkedene generelt. Lange renter i USA falt markant fra om lag 4,9 % til 4,25 %. Dette har løftet de fleste markedene, men spesielt aksjer med høye multipler og rentefølsomme aksjer som innen eiendomssektoren. Markedets tro på at sentralbankene skal få til en myk landing med fallende inflasjon uten stor nedgang i økonomisk vekst og arbeidsledighet har økt.

Aksjer

Norge

I det norske markedet var det oppkjøpet av Adevinta som dominerte nyhetsbildet. Budet kom fra Privat Equity selskapene Blackstone og Permira på 115 kroner per aksje, hvilket sendte aksjen opp 14 % i november måned. Schibsted – som eier ca. 30 % av Adevinta – vil selge aksjer for 25 milliarder kroner dersom budet går igjennom, og sitter da igjen med Adevinta aksjer til en verdi av 17 milliarder kroner. Dette var et verdiinnbringende bud for Schibsted og aksjen endte opp over 20 % i november måned. Gjenværende midler etter salget av Adevinta aksjer er ventet å bli distribuert til aksjonærene i form av utbytte og tilbakekjøp av egne aksjer.

Norden

De tre største positive bidragsyterne fra den Nordiske porteføljen var Atlas Copco, Volvo og Addtech. Atlas Copco er et industriselskap som bland annet produserer energieffektive kompressorer og trykkluftutstyr. Ved utgangen av november var Atlas Copco den nest største posisjonen i fondet med en andel på over 6 % (i både A & B-aksjer). Aksjen var opp 15 % målt i norske kroner på bakgrunn av generell industri-optimisme men også drevet av nedgangen i lange renter. Volvo AB, som produserer lastebiler & busser, var opp 13% gjennom måneden.

Renter

Det norske High Yield-markedet hadde en god kursutvikling i november. Internasjonale kredittspreader og lange renter har falt betydelig siste måned.

Positive bidragsytere:
Schibsted ASA – B 20,39 %
Adevinta ASA 13,99 %
Salmar ASA 12,09 %

Negative bidragsytere:
VAR Energi ASA - 4,62 %
Aker BP ASA - 1,53 #
TGS Nopec Geophysical Co. – 8,40 %
 

*) Hittil i år i Markedskommentar fra forvalter tilsvarer siste dag i forrige måned.