Her kan du lese finansiell informasjon fra Grue Sparebank.
Alle rapporter lastes ned i pdf-format.

Årsrapporter

2022 2021 2020 2019 2018

Kvartalsrapporter

År Kvartal
2023 1 2

2022 1 2 3 4
2021 1 2 3 4
2020 1 2 3 4
2019 1 2 3 4
2018 1 2 3 4

Basel II - Pilar 3

2022 2021 2020 2019 2018