Er du på boligjakt, og synes det er er litt vanskelig å forstå de ulike ord og uttrykk i boligannonser og prospekt. Her ordboken for deg som er på boligjakt.

Fra og med 1. januar 2024 gjelder nye regler for måling av areal og opplysning av areal i takstrapporter. 

BRA (bruksareal) kan deles opp i tre ulike kategorier: 

 • BRA-i (internt bruksareal)
  Er arealet innenfor boenheten.
 • BRA-e (eksternt bruksareal)
  Er arealet utenfor boenheten(e) og som tilhører denne, slik som for eksempel boder.
 • BRA-b (innglasset balkong)
  Er arealet av innglasset balkong, veranda eller altan når denne er tilknyttet boenheten(e)

I tillegg opplyses det om åpent terrasse/balkong, og i tilfeller der gulvareal (GUA) ikke er måleverdig eller hvor det er areal med lav himlingshøyde (ALH). GUA og ALH kommer eventuelt i beskrivelsen.

 • TBA (Terrasse- og balkongareal)
  Arealet av terrasser, åpne balkonger og åpen altan tilknyttet boenheten. I dette arealet inngår også åpen veranda eller altan mv.
 • GUA (gulvareal)
  Ikke måleverdig gulvarealer som skyldes skråtak og lav himlingshøyde. Kan oppgis som en tilleggsinformasjon. GUA oppgis som en sum av BRA (Bruksareal) og ALH (Areal med lav himlingshøyde).
 • ALH (areal med lav himlingshøyde)
  Areal med lav himlingshøyde (ALH) måles på samme måte som BRA, men man ser bort fra krav til himlingshøyde. ALH skal opplyses sammen med BRA. Se GUA over.

Ulike leilighetstyper:

 • Andelsleilighet 
  En leilighet som er knyttet til en andel i et borettslag.
 • Aksjeleilighet 
  Leilighet i en boligeiendom som er organisert som aksjeselskap.
 • Selveierleilighet 
  Du har enerett til å bruke selve leiligheten, men hele eiendommen eies sammen med andre seksjonseiere.

Priser og kostnader:

 • Prisantydning 
  Prisen selgeren og megleren forventer å få for boligen.
 • Fellesgjeld
  Det er den gjelden borettslaget har felles. Andel fellesgjeld er den delen av fellesgjelden som hver enkelt leilighet står ansvarlig for.
 • Felleskostnader
  Kalles ofte «husleie» og dekker ting som strøm til fellesareal, snøbrøyting og lignende.

Andre ord og uttrykk:

 • Gjenboere
  Brukes ofte om bygning eller bolig med innsyn til en annen bolig, for eksempel over gårdsrommet i bygårder.
 • Dokumentavgift 
  Avgift til staten når eiendomsretten til fast eiendom blir tinglyst. Den betales av kjøper og utgjør 2,5 prosent av kjøpesummen. Gjelder ikke ved kjøp av andels- eller aksjeleilighet.
 • Energimerking 
  En ordning for å evaluere byggets energikvalitet. Går fra A (best) til G (dårligst).