Er tingene dine stjålet eller ødelagt, må du først og fremst gjøre nødvendige skadebegrensende tiltak. Deretter kontakter du Eika. Drøyer du med dette, kan du risikere at skadeomfanget øker og at kostnadene som påløper ikke blir erstattet.

Er skaden omfattende blir det ofte sendt takstmann for å kartlegge omfanget. Takstmannen tar vanligvis kontakt dagen etter, dersom det er en vanlig virkedag.

Du kan enkelt melde skade elektronisk.

Hvilke gjenstander er forsikret?

Som hovedregel sier vi at innbo og løsøre er gjenstander du tar med deg hvis du flytter, som for eksempel klær og møbler. Grunnforsikringen omfatter innbo og løsøre i hjemmet inntil det beløpet som står i forsikringsbeviset ditt. Dette inkluderer blant annet også:
 • Andres ting, som du har overtatt eller har plikt til å forsikre.
 • Yrkesløsøre og varer som befinner seg i hjemmet.
 • Gressklipper, snø- og jordfreser e.l.

Utover forsikringssummen for løsøre, dekkes blant annet også:

 • Penger og verdipapirer.
 • Opphold (hvis du ikke kan bo hjemme).
 • Diverse båt- og bilutstyr.

Detaljert oversikt over alt som dekkes av innboforsikingen,finner du i vilkårene.

Hvilke typer skader dekkes?
Uforutsette og plutselige uhell er typiske skader som dekkes av innboforsikringen. Utgifter til vedlikehold eller forbedringer erstattes ikke. Her er noen av skadene som dekkes:

 • Brann eller ild som har kommet løs.
 • Elektriske feil, som for eksempel kortslutning.
 • Lekkasje og vannskade.
 • Tyveri og skadeverk i forbindelse med tyveri.
 • Glasskader og ødelagt sanitærporselen.
 • Naturskader, som følge av skred, flom eller lignende.

Fullstendig oversikt over typer skader, finner du i vilkårene.

Ofte skjer det også skader på grunn av uhell. Har du den beste forsikringen vår, Innbo Pluss, har du uhellforsikring i tillegg. Da er du forsikret ved plutselige og uforutsette hendelser hvor som helst i verden med inntil 30 000 kroner. Innbo som blir skadet under flytting med egen bil er også forsikret med Innbo Pluss.

Hva skal meldes til politiet?
Som hovedregel skal følgende skader meldes til politiet:

 • Brannskader
 • Tyveri- og hærverkskader 
 • Overfall
 • Ran

Det kan hende at de som skal vurdere saken ønsker at andre skader skal meldes til politiet.

Hvilken dokumentasjon bør legges ved?

Der hvor saken er anmeldt til politiet skal dokumentasjon for anmeldt forhold legges ved skademeldingen. 

Eventuelle kvitteringer og fakturaer for håndverkere eller andre fagpersoner må også legges ved. Som hovedregel betaler du dette selv og får det deretter refundert. Dersom Eika sender fagpersoner, betales regningen direkte av Eika.

Har du spørsmål relatert til innboforsikring, kan du lese mer her.

Vi hjelper deg gjerne!