Bærekraftig utvikling betyr at vi må sørge for at verden blir et bedre sted for oss som lever nå, uten å ødelegge den for de som kommer senere. Gi fremtidige generasjoner samme mulighetene som oss, rett og slett. Så hvordan gjør vi det?

Gode valg for klimaet og kloden

Nordmenn må gjøre forandringer for å redusere klimautslippene våre om vi skal lykkes med en bærekraftig fremtid. Mye av jobben er for stor til at hver og en av oss kan gjøre den alene - da trenger vi dyktige politikere og ledere som kan bidra til viktige endringer. Men det finnes også mange smarte valg vi kan gjøre selv, for kloden og lokalsamfunnet der vi bor.

Hvilke utslipp du bidrar til, og hva du har mulighet til å endre på, er avhengig av bo- og livssituasjon. Men de aller fleste av oss kan gjøre endringer. Det handler det om hvor mye energi vi bruker i boligen vår, hvordan vi reiser, og ikke minst om tingene vi kjøper.

I årene som kommer skal samfunnet vårt igjennom en stor omstilling for å få ned utslippene. En viktig del av denne omstillingen er å erstatte mye av den ikke-fornybare energien som forurenser kloden vår med strøm fra fornybare kilder. Selv om dette er et nødvendig grep for en bærekraftig fremtid, kan det bety at strømmen fortsatt blir dyrere enn vi i Norge har vært vant til i mange år fremover. Når både strøm og drivstoff er dyrere, blir det enda viktigere for hver og en av oss å tenke over hvordan vi kan bruke mindre.  

Gode valg for naturen

Bærekraft er å gi samme muligheter

Alle tingene vi produserer og kjøper kommer egentlig fra naturen. Men for at vi skal kunne dyrke mat og bomull, produsere treverk eller hente ut metaller og mineraler fra gruver, kreves det plass og ressurser, som ofte fører til at naturen ødelegges. Derfor må vi redusere forbruket vårt, og utnytte naturressursene bedre. Det betyr at vi må:

  • Gjenbruke materialer
  • Resirkulere
  • Reparere det vi har
  • Ikke sløse med mat og andre verdifulle ressurser

En bevisst holdning til hvordan varer er produsert og transportert kan hjelpe deg å ta gode valg. Men det viktigste for naturen er å kjøpe én genser og ikke fem, og bruke den oftere – i en tid hvor det meste har blitt dyrere er dette både bra for miljøet og for lommeboka.

Gode valg for menneskene

Om vi skal oppnå en bærekraftig fremtid må vi også ta vare på hverandre. Det er viktig at vi mennesker behandler hverandre bra, og at vi fordeler ressursene vi har slik at alle får mulighet til å leve et verdig liv.

Her i Norge er det viktigste hver og en av oss kan gjøre i hverdagen å ikke kjøpe svart arbeid, og å bry oss om hvordan tingene vi kjøper er produsert. 

Når du handler «hvitt» støtter du arbeidsplasser med rettferdig lønn og behandling av ansatte. Du bidrar til økonomisk og sosial trygghet for de som jobber for deg, mindre kriminalitet og mindre ulikhet. Og du unngår å bryte loven og bidra til at andre gjør det. 

Klær, matvarer og andre produkter du kjøper lovlig i butikk eller på nett er heller ikke alltid like bærekraftig. Om du velger leverandører som sørger for at alle i verdikjeden blir rettferdig behandlet, bidrar du til en bærekraftig fremtid.

Små og store skritt – hver eneste dag

Om det er én ting vi lærte av Koronapandemien er det hvor sårbare vi er – men også hvor raskt vi kan omstille oss og jobbe sammen mot et felles mål. Og om det er noe som er verdt å samarbeide om, så er det vår felles fremtid..   

Mange av oss ønsker å bidra til mer bærekraft, men det kan være vanskelig å vite hvor man skal starte. Det synes vi banken også. Derfor jobber vi med å lære oss mer om bærekraft, og finne ut hva hver og én og banken kan bidra med. For at vi sammen skal kunne ta små og store skritt i riktig retning, hver eneste dag.