Marianne er pedagogisk leder for friluftsgruppa i Gromungen barnehage i Grue kommune. I 2013 fikk barnehagen innvilget midler fra Grue sparebank til å sette opp en egen grillhytte. 

- Friluftsgruppa hadde oppstart høsten 2016. Den består nå av 13 barn i alderen 3 til 6 år. Friluftsgruppa tilhører en avdeling i den vanlige åpningstiden, men fra 9:30 til ca 14:30 hører de til i utegruppa, sier Marianne som er veldig glad for givergleden til Grue sparebank gjorde det mulig å få på plass en grillhytte.

I mange år har Grue sparebank vært kjent som ”banken med det store hjertet”. Gjennom sitt gavefond har de i årevis delt ut millioner til nærmiljøet med det formål å bidra til trivsel og utvikling i lokalsamfunnet, spesielt for barn og ungdom.

- Gromungen var siste barnehagen i Grue som søkte og fikk innvilget penger til innkjøp og oppsett av grillhytte i 2013. Før det hadde både Tjura Barnehage og Solungen Barnehage søkt og mottatt samme beløp til - nettopp - grillhytter i barnehagene. Vi tror dette er både samlende og varmende for både små og store. Det skaper ekstra trivsel på kalde dager og øker lysten til å være ute. I tillegg treffer det «midt i blinken» med formålet med gavefondet, hvor prosjekter til barn og unge har prioritet sier markedssjef Hallgeir Sletten.

Utegruppa bruker nærområdet rundt barnehagen til å være mye ute på tur og har grillhytten som base.

- Vi lager mye mat på bål og barna får være med på å tilberede maten fra bunnen av. Alt fra suppe til pannekaker til kjøttkaker. Barna elsker det og syns det er helt pyton om det kommer en dag hvor de må være inne, sier Marianne.