KIRKENÆR                    
Besøksadresse   Postadresse           Åpningstider
   
Solørveien 1048    Postboks 93            09:00 - 15:00
   
2260 Kirkenær   2261 Kirkenær                 

             
   
FLISA  
Besøks-/postadresse
 
     
  Åpningstider  
Kaffegata 9          
  09:00 - 15:00
   
2270 Flisa              
   
                      
ELVERUM                    
Besøks-/postadresse
 
          Åpningstider
 
Lundgaardvegen 13
 
          10:00 - 15:00    
2408 Elverum
 
         
   
                     
E-post
epost@gruesparebank.no
  Telefon 
  6294 9100
Swift
GRUENO21XXX
  Telefaks 
  6294 9101
Org.nr. 937 886 705