Bankens styre består av 6 personer. 5 valgt av forstanderskapet og en representant for de ansatte. Adm. banksjef har møterett. Styret velges for en periode av 2 år og kan maksimalt sitte 12 år sammenhengende.

        Valgt for 
Styreleder   Hanne Haukerud Rolsdorph       2023
Nestleder   Frank Rognstad   2023
Medlem   Anita Madshus    2023-24
    Jeanette Bjørndalen
  2023-24
    Jan Erik Bråten   2022-23
Ansattes rep.   Kari Nordset Birkely
  2023-24 
         
Varamedlem   Anne Gudrid Tomterstad
  2023
    Thor Arnstein Berg
  2023

  
 
Ansattes vararep.        Markus Steinum Jakobsen 
  2023