Bankens styre består av 6 personer. 5 valgt av forstanderskapet og en representant for de ansatte. Adm. banksjef har møterett. Styret velges for en periode av 2 år og kan maksimalt sitte 12 år sammenhengende.

        Valgt for 
Styreleder   Hanne Haukerud Rolsdorph       2022
Nestleder   Ole Petter Venstad   2021-22
Medlem   Anita Madshus    2021-22
    Frank Rognstad
  2022-23
    Jan Erik Bråten   2022-23
Ansattes rep.   Kari Nordset Birkely
  2021-22 
         
Varamedlem   Jon Arne Aaslie
  2022
    Jeanette Bjørndalen   2022

  
 
Ansattes vararep.        Jan Harald Salberg   2022