Bankens styre består av 6 personer. 5 valgt av forstanderskapet og en representant for de ansatte. Adm. banksjef har møterett. Styret velges for en periode av 2 år og kan maksimalt sitte 12 år sammenhengende.

        Valgt for 
Styreleder   Hanne Haukerud Rolsdorph       2024
Nestleder   Anne Gudrid Tomterstad   2024
Medlem   Bjørn Vegard Herlyng   2024-25
    Jeanette Bjørndalen
  2024-25
    Helge Hartz   2024
Ansattes rep.   Kari Nordset Birkely
  2023-24 
         
Varamedlem   Anita Madshus
  2024
    Thor Arnstein Berg
  2024

  
 
Ansattes vararep.        Markus Steinum Jakobsen 
  2024