Med nettbankavtale kan barna selv få tilgang til å laste ned Eika Mobilbank. I mobilbanken kan barna selv følge med på saldo og se transaksjoner. Barna får da et forhold til pengene som står på kontoen. 

Full oversikt som foresatt.

Som voksen har du også tilgang til å se saldo på barnets konto, og kan følge med på transaksjoner fra din egen Eika Mobilbank. 

Ta kontakt med banken for hjelp til hvordan du kommer i gang med Eika mobilbank til barnet.