Grue Sparebank har en kulturdrevet organisasjon og våre verdier er svært viktige for oss. Det gjenspeiler jobben vi daglig gjør sammen med våre kunder og kollegaer.

 • Vi skal være det selvfølgelige valget på bank og forsikring – der du er
 • Kundetilfredshet – Vi investerer i kompetanse og trivsel for å skape kundeopplevelser i verdensklasse
 • Endringsvillig – Fremtidsrettet tankesett med fokus på utvikling av vår arbeidsplass
 • Personlig suksess – hos oss er det lov å være god
 • Medarbeiderne er bankens viktigste konkurransefortrinn

Kan du identifisere deg med våre verdier ovenfor?

Banken har en kombinert risikostyrings- og compliance funksjon.

Compliance funksjon er en uavhengig funksjon som skal understøtte arbeidet i førstelinjen og bidra til å redusere bankens etterlevelsesrisiko. Funksjonen har en forebyggende, rådgivende og kontrollerende rolle. 
Risikostyringsfunksjonen er en uavhengig støttefunksjon for banken og styret. Funksjonen skal særlig støtte styrets arbeid med risiko.
Funksjonen skal ikke delta i beslutninger, men skal gi råd når dette er relevant.
Stillingen rapporterer til adm. banksjef, og kan rapportere direkte til styret når det anses nødvendig. Stillingen har møterett i styremøter, ledermøter og kredittkomitemøter.

Primært kontorsted er Kirkenær eller Elverum, men det må påregnes arbeidstid på alle tre kontorsteder.

Compliance funksjonen skal

 • bidra til at banken identifiserer, vurderer, overvåker, kontrollerer og rapporterer om compliance risiko. Funksjonens arbeid skal ha en risikobasert tilnærming
 • vurdere bankens prosedyrer, rutiner og systemer for å sikre regelverksetterlevelse
 • løpende overvåke utviklingen i relevant regelverk
 • gi råd til ledelsen om regler mv. som skal etterleves og vurdere mulige effekter av endringer i regelverk
 • delta i godkjennelsesprosessen for vesentlige nye produkter og tjenester
 • utarbeide rapporter til adm. banksjef og styret

Risikostyringsfunksjonen skal

 • sikre at alle vesentlige risikoer i banken er identifisert, vurdert, styrt, målt og rapportert
 • sikre at banken videreutvikler og implementerer et helhetlig rammeverk for risikostyring og internkontroll
 • analysere risikoutviklingen og vurdere aktuelle risikobegrensende tiltak
 • involveres i beslutninger av betydning for bankens risikoeksponering og risikoprofil
 • være til stede der viktige beslutninger i banken tas
 • delta i godkjennelsesprosessen for vesentlige nye produkter og tjenester
 • utarbeide rapporter til adm. banksjef og styret

Risiko- og compliance ansvarlig er videre bankens etterlevelsesansvarlig (3. linje funksjon) i henhold til hvitvaskingsregelverket og har overordnet ansvar for bankens personvernarbeid.

Hvem er du?

 • Økonomisk eller juridisk utdannelse, minimum bachelor-nivå
 • Erfaring fra tilsvarende stilling og/eller revisjon
 • Gode analytiske evner og interesse for lover og regler
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne
 • God økonomiforståelse
 • God på relasjonsbygging
 • Evne og vilje til å ta tak - proaktiv
 • Arbeider selvstendig og strukturert
 • Handlekraft og gjennomføringsevne
 • Motiveres av kontinuerlig utvikling og læring
 • Ryddig økonomi
 • Plettfri vandel

Hva vi tilbyr deg?

 • Et uformelt og godt arbeidsmiljø
 • Utfordrende og varierende arbeidsoppgaver
 • En bedrift i vekst
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Gode forsikringsordninger og ansattfordeler
 • Firmahytte og sosiale arrangementer

Spørsmål om stillingen
Kontaktpersoner
Bernt Kr. Snapa
Adm. Banksjef
Tlf.: 970 77 633
E-post: bks@gruesparebank.no

Jon Egil Strand
Risiko- og compliance ansvarlig
Tlf.: 928 30 021
E-post: jes@gruesparebank.no

Om arbeidsgiveren
Grue Sparebank har en sterk posisjon og er en viktig samarbeidspartner i lokalsamfunnet.
Vi er en veldrevet bank i god utvikling med historie fra 1863. Banken har hovedkontor på Kirkenær og avdelinger på Flisa og i Elverum. Banken er medeier i Eika Gruppen AS og er leverandør av egne finansielle produkter og et bredt spekter av produkter fra Eika.

Søknad sendes finner du på finn.no

Søknadsfrist:
31. desember 2023