Grue Sparebank har en sterk posisjon og er en viktig samarbeidspartner i lokalsamfunnet.
Vi er en veldrevet bank i god utvikling med historie fra 1863. Banken har hovedkontor på Kirkenær og avdeling på Flisa og i Elverum. Banken er medeier i Eika Gruppen AS og er leverandør av egne finansielle produkter og et bredt spekter av produkter fra Eika.  

Banken er i god utvikling og ønsker å styrke kompetansen innen risikostyring og compliance. Kontorsted er primært Kirkenær. 

Styret beslutter rammer for risikostyringen og vedtar bankens risikopolicyer. Risikostyring- og compliance funksjonen rapporterer banksjef, og kan rapportere direkte til styret i tilfeller der styret ikke får nødvendig informasjon om vesentlige risikoer via den alminnelige rapporteringen. 

Risikostyringsfunksjonen er en uavhengig støttefunksjon for forretningsområdene og styret, som må forstå bankens forretningside, strategi, marked og rammebetingelser. Funksjonen skal særlig være en aktiv støtte i styrets arbeid med risiko, utvikling av risikostrategi og oppnåelse av mål innenfor fastsatt risikotoleranse.

Bankens compliance funksjon er en uavhengig funksjon som skal understøtte arbeidet i linjen og bidra til å redusere bankens compliance risiko. Funksjonen har en forebyggende, rådgivende og kontrollerende rolle.

Compliance funksjonen forutsettes å ha hovedfokus på etterlevelse av lover og regler, samt interne rutiner som er innrettet mot å etterleve lover og regler.

Vi setter følgende krav til deg som person:
• God formell utdannelse og/eller erfaring med risikostyring
• Gode analytiske egenskaper
• Strukturert
• Selvgående og initiativrik
• Gode kommunikasjonsevner 
• Ryddig økonomi

Vi kan tilby:
• Et uformelt og godt arbeidsmiljø
• Utfordrende og varierende arbeidsoppgaver
• En bedrift i vekst
• Konkurransedyktige betingelser
• Firmahytte

Spørsmål rettes til:
Banksjef Hans Petter Gjeterud tlf. 918 59 703 eller
Økonomisjef Tom Sjaatil tlf. 922 38 281

Søknad sendes til:
Grue Sparebank på e-post til hpg@gruesparebank.no

Søknadsfrist:
31. mars 2021