På grunn av gjeldene sanksjoner mot Iran (IR) og Nord-Korea (KP) kan det ikke utføres betalinger til disse to landene. Dette gjelder betalinger i alle valutaer.

Det er også restriksjoner på betalinger til noen andre land. Det kan blant annet ikke utføres betalinger i USD til følgende land: Cuba (CU), Sudan (SD), Somalia (SO) og Syria (SY).

Konflikten på Krimhalvøya har ført til at enkelte russiske banker er sanksjonert. Det gjelder noen mindre russiske banker

Begrensningene nevnt over gjelder også betalinger til og fra banker/personer/selskaper/organisasjoner som har eierinteresser eller andre forbindelser til land med sanksjoner og restriksjoner mot seg. Dette gjelder uavhengig av hvor i verden disse er registrert eller opererer fra. Økonomiske sanksjoner rammer også handel med ulike varegrupper.

Banken er ikke ansvarlig for betalinger som på grunn av internasjonale sanksjoner fryses eller stoppes hos oss eller i andre banker, eller for tap som oppstår i den forbindelse.

Landene nevnt ovenfor som har sanksjoner eller restriksjoner mot seg utgjør ingen utfyllende liste. Mer informasjon er tilgjengelig på disse nettsidene:

  • Norge (gjeldende sanksjoner og andre særlige tiltak) http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftloksok?sys=2&base=qud&felt=(titt,kort)&emne=sanksjon*&
  • EU (oversikt fra finansdepartementet i Storbritannia) http://www.hm-treasury.gov.uk/fin_sanctions_index.htm
  • USA www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/programs/