Norges Bank økte styringsrenten med 0,25 prosentpoeng på rentemøtet 17.august
Grue Sparebank har med bakgrunn i dette beslutte å øke renten på boliglån og innskudd med i hovedsak inntil 0,25 prosentpoeng.

For nye lån gjelder prisene fra 25.august og for eksisterende lån og innskudd gjelder prisene fra 25.oktober.

Alle berørte kunder vil bli varslet skriftlig, enten pr. post eller i nettbanken.

De nye rentesatsene finner du her.