Det er med stor glede vi publiserer at vi gir kr 3.000.000 til finansiering av Forskningsparken ved Høgskolestiftelsen i Kongsvinger, sier banksjef Hans Petter Gjeterud i Grue Sparebank.

Som en av hovedsamarbeidspartnerne til Klosser Innovasjon og kongsvingerregionen.no ønsker Grue Sparebank aktivt å bidra til verdiskapning i vårt distrikt.
Forskningsparken i Kongsvinger er for tiden det viktigste utviklingsprosjektet i vår region, og en unik mulighet til å skape et sterkt fremtidsrettet utdanningsmiljø i Kongsvinger.  
Vi er bevisst vårt samfunnsansvar og opptatt av å støtte opp om gode bærekraftige tiltak i vårt nærmiljø – hvor Forskningsparken er et av disse, sier Gjeterud.

Som en av flere bidragsytere er vi overbevist om at et sterkt Kongsvinger vil bidra til å skape ringvirkninger for hele vårt distrikt. Det vil igjen skape økt bolyst og økt aktivitet
på andre områder i regionen.
Vi i Grue Sparebank er stolte av vår historie og våre bidrag til lag, foreninger og utvikling i Glåmdalsregionen. Bidraget til Forskningssenteret er øremerket delfinansiering av forskerstilling innen bærekraftøkonomi, og vi bidrar over en fireårsperiode med kr 3 millioner til dette prosjektet, sier Gjeterud.

Ved å bidra til å kunne realisere Forskningsparken i Kongsvinger er vi med på å sette et viktig fotavtrykk for fremtidig vekst i vårt distrikt, avslutter Hans Petter Gjeterud i Grue Sparebank.