Styret i Grue Sparebank har besluttet at Grueprisen tildeles Bjørn Aurbekkholen, opplyser styreleder Hanne Rolsdorph i Grue Sparebank.

Prisens formål er å støtte tiltak til fremme av næringsliv, kunst, kultur og miljø samt utdanning innen disse områder. Støtten gis fortrinnsvis til enkeltpersoner, men kan også gis til foreninger eller bedrifter som på en særlig måte har gjort seg fortjent med sin innsats til bygdas beste.

Prisen har vært delt ut siden 1983 og det er den 37. prisen som deles ut av Grue Sparebank.  Prisen består av diplom og et pengebeløp på kr 25.000

Bjørn Aurbekkholen har gjennom et langt liv bidratt gjennom frivillig arbeid fortrinnsvis for Grue IL og Grue IL fotballgruppe, og har absolutt gjort seg fortjent til denne prisen, uttaler Rolsdorph.
Prisvinner har stått på listen over foreslåtte kandidater i flere år, og har tidligere måtte kjempe med andre gode kandidater.  Men denne gang var det Bjørn Aurbekkholen som fikk flest stemmer og ble tildelt prisen på et lukket arrangement på Skaslien fredag kveld avslutter Hanne Rolsdorph.

Les pressemeldingen her (pdf).