Styret i Grue Sparebank vedtok den 21.mars forslag til utdeling av gavemidler for 2024. Dette betyr at vi i disse dager fordeler 3,6 mill. kr. til lokale lag og foreninger i vårt nedslagsfelt, forteller markedssjef Erik Brinch Lund i Grue Sparebank.

Som lokalbank og lokal støttespiller deler Grue Sparebank ut gavemidler til allmennyttige formål hvor aktiviteter mot barn og unge blir prioritert.  
Med allmennyttige formål menes formål som kommer flest mulig til gode, at gavene skal skape verdier og gjøre lag og foreninger i stand til å gjennomføre ideer og tiltak til beste for allmennheten.
Grue Sparebank er bevisst på vårt samfunnsansvar, og hvert år gir vi store summer tilbake til lokalsamfunnet. De to siste årene har vi tildelt midler for 11,6 mill. kr.  til lokale lag- og foreninger, og dette er en meget anselig sum bankens størrelse tatt i betraktning. 
Vi skulle gjerne tilfredsstilt alle som søker, men må prioritere mellom alle søknadene som kommer inn, sier Brinch Lund.

De som har fått midler tilhører distriktet fra Kongsvinger i sør til Elverum i nord.

De største tildelingene i 2024 er kr 750.000 til Høgskolen i Kongsvinger, kr 250.000 til Solør Arrangement AS og kr 250.000 til Grue Handels- og næringsforum.
Det er også gitt støtte til nye løypemaskiner for Namnå IL og Elverum turforening på kr 150.000 hver.
Det er veldig gledelig at vi de senere årene har sett en god vekst i bredden på søknadene og antall søknader. 
Vi er meget stolte av årets tildeling og våre bærekraftige bidrag til vår region, avslutter Erik Brinch Lund i Grue Sparebank.

Samlet oversikt over tildelte midler pr. kommune:
Kommune Antall tildelinger Tildeling i %
Elverum 19 18,27 %
Grue 46 44,23 %
Kongsvinger 8 7,69 %
Våler 10 9,62 %
Åsnes 21 20,19 %
Totalt 104

Se liste med mottakere her