Generalforsamlingen i Grue Sparebank godkjente den 23.mars styrets forslag til utdeling av gavemidler for 2023. Dette betyr at vi i disse dager fordeler kr 8.100.000 til lokale lag og foreninger i vårt nedslagsfelt, den største fordelingen i bankens historie, forteller markedssjef Erik Brinch Lund i Grue Sparebank.

Som lokalbank og lokal støttespiller deler Grue Sparebank ut gavemidler til allmennyttige formål hvor aktiviteter mot barn og unge blir prioritert.
Med allmennyttige formål menes formål som kommer flest mulig til gode, at gavene skal skape verdier og gjøre lag og foreninger i stand til å gjennomføre ideer og tiltak til beste for allmennheten.
Grue Sparebank er bevisst på vårt samfunnsansvar, og hvert år gir vi store summer tilbake til lokalsamfunnet. Vi skulle gjerne tilfredsstilt alle som søker, men må prioritere mellom alle søknadene som kommer, sier Brinch Lund.

De som har fått midler tilhører distriktet fra Kongsvinger i sør til Elverum i nord.
De største gavene er kr 5.000.000 til Grue Idrettslag sitt flerbrukshall prosjekt, kr 750.000 til Høgskolen i Kongsvinger og kr 300.000 til Teatergruppa Grue -22-.
Det er også veldig gledelig at vi de senere årene har sett en god vekst i bredden på søknadene og antall søknader. Den prosentvise søkerandel er fortsatt størst fra Grue med 40%, med Åsnes og Elverum på hhv. 30% og 25%.
Vi er stolte av årets tildeling og våre bærekraftige bidrag til lokalsamfunn, avslutter Erik Brinch Lund i Grue Sparebank.

Se listen over mottakere her.