Generalforsamlingen i Grue Sparebank godkjente den 23.mars styrets forslag til utdeling av gavemidler for 2021. 
Dette betyr at vi i disse dager fordeler ca. kr 2.700.000 til lokale lag og foreninger  i vårt lokale nedslagsfelt, forteller markedssjef Erik Brinch Lund i Grue Sparebank.

Som lokalbank og lokal støttespiller deler Grue Sparebank ut gavemidler ut til allmennyttige formål hvor aktiviteter mot barn og unge blir prioritert.  
Med allmennyttige formål menes formål som kommer flest mulig til gode, at gavene skal skape verdier og gjøre lag og foreninger i stand til å gjennomføre ideer og tiltak til 
beste for allmennheten.
Grue Sparebank er bevisst på vårt samfunnsansvar, og hvert år gir vi store summer tilbake til lokalsamfunnet. Vi skulle gjerne tilfredsstilt alle som søker, men må prioritere mellom alle søknadene som kommer, sier Brinch Lund

De siste 15 årene har vi fordelt mer enn 25 millioner kroner til slike formål, og de som har fått midler tilhører distriktet fra Kongsvinger i sør til Elverum i nord, avslutter Erik Brinch Lund i Grue Sparebank.

Se listen over mottakere her (pdf).