Entusiastprisen-Grue Sparebank, tidligere Grueprisen, skal deles ut for 2022 og dette er den 40. prisen i rekken, forteller markedssjef Erik Brinch Lund i Grue Sparebank.

Bakgrunnen for navneendringen som ble gjort er at vi som bank nå er etablert i både Åsnes og Elverum kommuner. Av hensyn til dette går vi nå bredere ut og gjør det mulig for folk å stemme på andre enn bare kandidater fra Grue kommune, forteller Brinch Lund.

Grue Sparebanks fond til fremme av kultur og næringsliv skal dele ut Entusiastprisen-Grue Sparebank for 2022.
Prisen er på kr. 25.000 og gis til personer, foreninger eller bedrifter i Solør eller i Elverum.

Begrunnede forslag sendes senest 15.03.2023 til:
Styreleder Hanne Haukerud Rolsdorph, Solørvegen 769, 2260 Kirkenær, eller på e-post: hanne.rolsdorph@givas.no

Utdeling av prisen skjer på et egnet arrangement i løpet av 2023, avslutter Erik Brinch Lund.