Grue Sparebank deler ut gavemidler for 2024 hvor lag og foreninger nå kan søke om midler fra bankens gavefond, forteller markedssjef Erik Brinch Lund.
Som lokalbank og lokal støttespiller deler Grue Sparebank ut gavemidler til allmennyttige 
formål hvor aktiviteter mot barn og unge blir prioritert.  
Med allmennyttige formål menes formål som kommer flest mulig til gode, at gavene skal skape verdier, og gjøre lag og foreninger i stand til å gjennomføre ideer og tiltak til 
beste for allmennheten.

Grue Sparebank er vårt samfunnsansvar bevisst, og som lokalbank har vi en viktig rolle i folks liv. Vi bistår privatpersoner med oppfyllelse av sine mål og drømmer, og vi bistår næringslivet med hjelp til drift så de kan sette gode ideer ut i livet.  Å bidra til økonomisk vekst, lokal næringsutvikling, godt bomiljø, støtte til lag og foreninger samt stimulering av lokalsamfunnet er viktige oppgaver for oss som lokalbank. Vi skal være nær der våre kunder er! 
Derfor er vi veldig stolte av det vi bidrar med i vårt nedslagsfelt generelt, og ekstra stolte av vår gaveutdeling spesielt, sier Brinch Lund

Søknadsperioden er fra 15.januar til 15.mars.

Vi legger også i år ekstra vekt på bærekraftige tiltak, avslutter Erik Brinch Lund i Grue Sparebank.

Søknadskjema er her

Søknader som mottas etter fristen eller som ikke sendes elektronisk vil ikke bli vurdert.
Har du behov for assistanse i forbindelse med å registrere din søknad vennligst kontakt oss på epost@gruesparebank.no eller 6294 9100.