Grue Sparebank deler ut gavemidler for 2023 hvor lag og foreninger nå kan søke om midler fra bankens gavefond, forteller markedssjef Erik Brinch Lund.
Som lokalbank og lokal støttespiller deler Grue Sparebank ut gavemidler til allmennyttige 
formål hvor aktiviteter mot barn og unge blir prioritert.  
Med allmennyttige formål menes formål som kommer flest mulig til gode, at gavene skal skape verdier, og gjøre lag og foreninger i stand til å gjennomføre ideer og tiltak til 
beste for allmennheten.

Grue Sparebank er vårt samfunnsansvar bevisst, og hvert år gir vi store summer tilbake til lokalsamfunnet.  De senere årene har vi fordelt mer enn 25 millioner kroner til slike formål, og de som har fått midler tilhører distriktet fra Kongsvinger i sør til Elverum i nord. 
Vi skulle gjerne tilfredsstilt alle som søker, men må prioritere mellom alle søknadene som kommer, sier Brinch Lund.

Grue Sparebank vil i 2023 legge ekstra vekt på søknader som innebærer bærekraftige tiltak.  

Søknadsperiode er 16.januar til 15.mars.

Søknadskjema er her

Søknader som mottas etter fristen eller som ikke sendes elektronisk vil ikke bli vurdert.
Har du behov for assistanse i forbindelse med å registrere din søknad vennligst kontakt oss på epost@gruesparebank.no eller 6294 9100.