Styret i Grue Sparebank kan nå informere om at Bernt Kristian Snapa er ansatt som administrerende banksjef. Nåværende adm. banksjef Hans Petter Gjeterud, fratrer senest 1. april 2023.
 
Snapa starter formelt som assisterende banksjef 1. februar 2023. Han overtar som adm. banksjef etter nærmere avtale, men senest 1. april neste år.

Bernt Kristian Snapa er utdannet ved Norges Landbrukshøyskole med studieretning økonomi (master). Han har lang og bred ledererfaring som blant annet daglig leder og fabrikksjef i Nortura-systemet, hvor han i dag jobber som utviklingssjef. Han har også 12 års erfaring fra styret i Grue Sparebank, som både styremedlem og nestleder. 
Bernt er 54 år og bosatt i Grue, hvor han også driver eget gårdsbruk med korn, poteter og skog.   

Kontaktinformasjon:
Styreleder Hanne Haukerud Rolsdorph, tlf. 971 42 140
Bernt Kristian Snapa, tlf. 970 77 633