Kort fortalt om kryptovaluta/virtuell valuta
Kryptovaluta er virtuell valuta bygget på blokkjedeteknologi. I hovedsak er kryptovaluta desentraliserte og digitale penger eller eiendeler som kan brukes av alle og sendes fritt og direkte mellom personer.

Er kryptovaluta lovlig?
Ja. Handel med kryptovaluta/virtuell valuta er i utgangspunktet lovlig. 
Kjøp og salg av kryptovaluta/virtuell valuta er tillatt i Norge, og har hatt økende interesse i de siste årene. Teknologien bak kryptovaluta er spennende, og åpner en rekke muligheter for både forbrukere og virksomheter. 

Risiko for hvitvasking
Kryptovaluta mangler sentral styring og er også vanskelig å spore over landegrenser. Dette har gjort kryptovaluta til et yndet betalingsmiddel for kriminelle. Risikoen knyttet til vekslings- og oppbevaringstjenester av virtuelle valutaer anses derfor som høy.
Risikoen er knyttet til både verdiutvikling og at kriminelle miljøer og useriøse aktører utnytter etterspørselen til svindel av intetanende kunder. Kunder kan også - uten å vite det - bli involvert i hvitvaskingsoperasjoner iverksatt av kriminelle aktører.
Risikoen for hvitvasking og annen økonomisk kriminalitet medfører en rekke utfordringer for banker og andre finansinstitusjoner, særlig tilknyttet etterlevelse av aktuelt regelverk. Dette gjør at vi som bank må sette klare føringer for hvordan våre kunder kan gjennomføre handel i nettopp kryptovaluta. 

Retningslinjer for kryptovaluta i Grue Sparebank
Grue Sparebank har ingen ønsker eller planer om å forby våre kunder å utføre kjøp og/eller salg av kryptovaluta. Samtidig er Grue Sparebank rapporteringspliktige til Finanstilsynet, og vi er pålagt strenge krav om å kjenne våre kunder og hvor kundenes penger kommer fra. Dette er en del av finansnæringens arbeid mot svindel, hvitvasking og andre former for økonomisk kriminalitet.
Kryptovaluta er fortsatt lite regulert, og åpner blant annet for økt anonymitet ved gjennomføring av transaksjoner. Dette kan gjøre at det blir mer komplisert for banken å gjennomføre tilfredsstillende tiltak. For å sørge for at Grue Sparebank til enhver tid kan gjennomføre tilstrekkelige kundetiltak og etterleve gjeldende regelverk, har banken fastsatt følgende retningslinjer for kjøp/salg av kryptovaluta:

Investere i kryptovaluta
Dersom du skal investere i kryptovaluta, skal transaksjonene til eller fra konto i Grue Sparebank kun gå gjennom en kryptoforhandler/børs med konsesjon i Norge. Konsesjon i Norge innebærer at foretaket er rapporteringspliktig til Finanstilsynet, noe som bidrar til å sikre bedre etterlevelse av gjeldende norsk regelverk. 
Det er i tillegg lettere for Grue Sparebank å samarbeide med foretak med konsesjon i Norge om det skulle være behov for dette.

Per 1. februar 2023 er det følgende foretak som har konsesjon som kryptoforhandler/-børs i Norge:

  • Balder Solutions AS
  • Bitcoins Norge AS
  • Bitgate Services AS
  • Bitmynt AS
  • Bitnord AS / JuJu
  • Firi AS
  • Kaupang Krypto AS
  • NGU Teknologier AS
  • Norwegian Block Exchange AS (NBX)

En oversikt over foretak med konsesjon i Norge kan til enhver tid finnes i Finanstilsynets virksomhetsregister (https://www.finanstilsynet.no/virksomhetsregisteret/rapporter/ ). Velg konsesjonstype «Vekslings- og oppbevaringstjenester for virtuell valuta».

Handel i kryptovaluta
Ved handel i kryptovaluta skal du kunne dokumentere fullstendig handelshistorikk ved henvendelse fra bank. Dette innebærer altså alle transaksjoner fra investering, trading i krypto, til et eventuelt uttak tilbake i norske kroner.
Handelshistorikk skal kunne leveres i enten excel-, xml- eller pdf-format

Uttak av kryptovaluta
Ved uttak av kryptovaluta skal du kunne dokumentere at formuen er skatteinnberettet i alle årene du har hatt kryptoaktiva. Dette gjøres ved framleggelse av skattemeldinger for alle år, fra og med første år med investering i kryptovaluta. 

Dokumentasjon
All dokumentasjon skal behandles og godkjennes av Grue Sparebank, og vi forbeholder oss en behandlingstid på inntil 2 (to) uker. Grue Sparebank er en regional sparebank og krever at all dokumentasjon er oversatt til norsk.
Dersom nødvendig dokumentasjon ikke kan fremlegges ved henvendelser fra banken, vil det kunne bli aktuelt å sperre aktuelle beløp i påvente av at tilfredsstillende dokumentasjon leveres.
Bankens retningslinjer for kryptovaluta vil oppdateres fortløpende etter hvert som konsesjonshavere i Norge endres, eller ved endringer i aktuelt regelverk.