Prisen er på kr. 25.000 og gis fortrinnsvis til enkeltpersoner, men kan også gis til foreninger eller bedrifter som på en særlig måte har gjort seg fortjent med sin innsats til Solørs beste. Grue Sparebanks pris har vært utdelt årlig siden 1983.

Begrunnede forslag til kandidater sendes senest 30.11.19 til:
Styreleder Hanne Haukerud Rolsdorph, Solørvegen 769, 2260 Kirkenær, eller på e-post: hanne.rolsdorph@givas.no