Generalforsamlingen i Grue Sparebank godkjente den 19. mars styrets forslag til utdeling av gavemidler for 2020.  Dette betyr at vi i disse dager fordeler ca. 1.400.000 kr. til lokale lag og foreninger i Solør, forteller markedssjef Erik Brinch Lund i Grue Sparebank.

Som lokalbank og lokal støttespiller deler Grue Sparebank ut gavemidler ut til allmennyttige formål hvor aktiviteter mot barn og unge blir prioritert.  
Med allmennyttige formål menes formål som kommer flest mulig til gode, at gavene skal skape verdier og gjøre lag og foreninger i stand til å gjennomføre ideer og tiltak til beste for allmennheten.
Grue Sparebank er bevisst på vårt samfunnsansvar, og hvert år gir vi store summer tilbake til lokalsamfunnet.  Vi skulle gjerne tilfredsstilt alle som søker, men må prioritere mellom alle søknadene som kommer.
De siste 15 årene har vi fordelt mer enn 25 millioner kroner til slike formål, sier Brinch Lund.

Vår opprinnelige plan var å annonsere gaveutdeling på Grue Sparebank Galla 28.mars, men denne ble som kjent avlyst. I tillegg har det den siste uken vært knyttet spenning til om Finansdepartementet ville akseptere Finanstilsynet sitt forslag til forskrift om begrensning av finansforetakenes disponering av overskudd for 2019.
En slik beslutning ville medført at gaver til lag og foreninger ikke ville blitt gjennomført nå, og det lokale dugnadsarbeid ville blitt hardt rammet.
Vi er veldig glade for finansministeren sin beslutning om ikke å akseptere forslaget, og at vi kan gjennomføre vår gaveutdeling, avslutter Brinch Lund.

Mottakerlise 2020
 Skjerm  Pdf