Har deres lag eller forening et prosjekt dere jobber med, hvor det trengs ekstra kapital?
Vi deler ut gaver av fjorårets overskudd til allmennyttige formål og ønsker å bidra til å realisere gode prosjekter.

Søknad sendes oss elektronisk her.

Søknader som mottas etter fristen eller som ikke sendes elektronisk vil ikke bli vurdert.
Har du behov for assistanse i forbindelse med å registrere din søknad vennligst kontakt oss på epost@gruesparebank.no eller 6294 9100.

Søknadsfrist: 15. mars