Har deres lag eller forening et prosjekt dere jobber med, hvor det trengs ekstra kapital?
Vi deler ut gaver av fjorårets overskudd til allmennyttige formål og ønsker å bidra til å realisere gode prosjekter.

Søknad sendes oss elektronisk ved å benytte denne link: https://lokalverdi.no/grue.

Har du behov for assistanse i forbindelse med å registrere din søknad vennligst kontakt oss på epost@gruesparebank.no eller 6294 9100
Søknadsfrist 14. februar