Merete Korsmo er tildelt Grue Sparebanks entusiastpris for 2022.
Prisen ble delt ut av Ole Mathias Rønaasen, leder av generalforsamlingen i Grue Sparebank, under den offisielle åpningen av St.Hans på Kirkenær 23. juni.

Merete Korsmo fikk prisen for sin store innsats for folkehelse både nasjonalt og lokalt over mange år. Hennes arbeid og innsats fremmer både fysisk og psykisk helse, og har over mange år bidratt til lavterskeltilbud for å få folk mer i aktivitet, gjerne i en sosial arena. Vinneren er kjent som både forfatter, foredragsholder, håndballtrener, ernæringsfysiolog og bedriftseier.

Grue Sparebanks entusiastpris er opprettet for å fremme næringsliv, kunst, kultur, idrett, forretningsliv og miljø, samt utdanning innen disse områdene i bankens markedsområde.
Prisen deles ut til noen som har gjort en særlig innsats til sitt områdets beste, og består av et diplom og en sjekk på 25 000 kroner.