Styret i Grue Sparebank har besluttet at Entusiastprisen-Grue Sparebank, tildeles Ole Reidar Mellem og Magne Ivar Mellem for 2021.

Prisens formål er å støtte tiltak til fremme av næringsliv, kunst, kultur og miljø samt utdanning innen disse områder. Støtten gis fortrinnsvis til enkeltpersoner, men kan også gis til foreninger eller bedrifter som på en særlig måte har gjort seg fortjent med sin innsats til regionens beste.

Grueprisen har vært delt ut siden 1983, og prisen byttet navn i 2020 til Entusiastprisen-Grue Sparebank.

Dette er den 39. prisen som deles ut av Grue Sparebank og prisen består av diplom og et pengebeløp på kr 25.000,-
For 2021 får vinnerne kr 25.000,- hver.

Ole Reidar Mellem og Magne Ivar Mellem har absolutt gjort seg fortjent til denne prisen. Prisvinnere har generelt, gjennom et langt liv, vært aktive i Solør Slektshistorielag, bidragsytere til lokal litteratur og i tillegg annet ulønnet frivillighetsarbeid i Solør.

Prisvinnere har spesielt vært aktive rundt markeringen av kirkebrannen i Grue i 1822 med gjenskaping og fortelling av den viktige historien - både i bokform og bygging av miniatyrkirke.

Det står det stor respekt av, og er vektlagt i beslutningen for å gi Ole Reidar og Magne Ivar Mellem årets pris, sier Rolsdorph.
Prisen ble tildelt og markert på premieren av Kjerkebrannspillet på Gruetunet torsdag 26.mai.