Grue Sparebanks fond til fremme av kultur og næringsliv skal dele ut Entusiastprisen 2021. 
Prisen er på kr. 25.000 og gis til personer, foreninger eller bedrifter i Solør eller i Elverum.

Begrunnede forslag sendes senest 18.03.2022 til:
Styreleder Hanne Haukerud Rolsdorph, Solørvegen 769, 2260 Kirkenær, eller e-post: hanne.rolsdorph@givas.no

Utdeling av prisen skjer på et egnet arrangement i løpet av 2022.