Vår banksjef gjennom mer enn 20 år skal våren 2023 gå av med pensjon. Vi søker derfor hans erstatter. Banken er en stor bidragsyter inn i nærmiljøet og Grue Sparebank har gjerne vært kjent som banken med det store hjertet. Det skal vi også være kjent for i fremtiden. Vi skal opprettholde vår unike posisjon med lokal tilknytning og gode relasjoner til kundene våre, og være en liten, men solid aktør i en stadig mer sentralisert bransje. Dette er limet som både skal holde på og attrahere nye kundeforhold.

Les mer og send søknad her.