Vi ser tilbake på et utfordrende år preget av Covid 19. Til tross for pandemien har vi opprettholdt drift og leverer et tilfredsstillende resultat for 2020. Vi ønsker å fortelle litt om året som har gått, noe av det vi har utviklet og noe av det vi har bidratt med. Vi er stolte ansatte som hver dag går på jobb og utgjør en forskjell.

Les mer her

Komplett årsrapport (pdf) med noter, revisorrapport med mer laster du ned her